Müdürler Kurulu

Deniz ve karada ulaştırma ve taşıma hizmetleri yapmak, deniz ve kara taşıtlarının ve maden kanunu kapsamına giren maden cevherlerinin işletilmesi ile deniz taşımacılığına yönelik her türlü hizmetlerin yerine getirilmesi alanlarında çalışmak üzere kurulmuştur.

Müdürler Kurulu

Deniz ve karada ulaştırma ve taşıma hizmetleri yapmak, deniz ve kara taşıtlarının ve maden kanunu kapsamına giren maden cevherlerinin işletilmesi ile deniz taşımacılığına yönelik her türlü hizmetlerin yerine getirilmesi alanlarında çalışmak üzere kurulmuştur.