Şirket Politikaları

Kalite Politikası


NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. olarak;

 • Kalite Politikasını uygulamayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurmayı,

 • Müşteri şartlarını ve yürürlükteki standartların şartlarını karşılayan, rekabetçi ve uygun kaliteye sahip, pazarlanabilir ürünleri üretmeyi,

 • Kalite ile ilgili hedefleri belirlemeyi, periyodik olarak gözden geçirerek sürekliliğini sağlamayı,

 • Kalite Yönetim Sisteminin anlaşılmasını sağlamak amacıyla tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflar için eğitimler düzenlemeyi ve bilinci artırmayı,

 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uymayı, sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulamayı ve diğer yönetim sistemleri ile entegre etmeyi,

Taahhüt Ederiz...

Genel Müdür
Halim TEKKEŞİN

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası


Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması sürecinde, tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş.’nın bilgi varlıklarını korumaktır.

 • Bilgi Varlıklarını;

 • Herhangi bir yetkisiz erişime karşı korumaktadır,

 • Gizliliğini sağlamaktadır,

 • Bütünlüğünü muhafaza etmektedir,

 • Muhafaza edilen İş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlamaktadır,

 • Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlenmekte ve karşılanmaktadır,

 • Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri tüm çalışanlara verilmektedir,

 • Muhafaza edilen İş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlamaktadır,

 • Kurum içerisinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamaktadır.

 • NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. ile işbirliği içerisinde olan tedarikçiler, hizmet veren kuruluşlar, dış kaynaklar ve tüm personel için uyulması zorunlu bir dokümandır.

Taahhüt Ederiz...

Genel Müdür
Halim TEKKEŞİN

Çevre Politikası


NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. olarak;

 • Çevre Politikasını uygulamayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi, dokümante ederek tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurmayı,

 • Tüm çalışanlarımızın eğitimlerle çevre bilincini geliştirerek, çevre kirliliğini mümkün olan en düşük seviyeye çekmeyi,

 • Tüm faaliyetlerimizle ilgili çevre boyutlarını sürekli izleyerek, yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymasını sağlamayı,

 • Çevre hedef ve amaçlarını belirlemeyi, periyodik olarak gözden geçirerek çevre performansının sürekliliğini sağlamayı,

 • Yenilenebilir enerji ve Sera Gazı emisyonu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı,

 • Alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanımını artırarak, üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan doğal kaynak kullanımını azaltmayı ve çevre açısından zararlı olan atıkları kullanarak alıcı ortamları korumayı;

 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uymayı, sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulamayı ve diğer yönetim sistemleri ile entegre etmeyi

Taahhüt Ederiz...

Genel Müdür
Halim TEKKEŞİN

Enerji Politikası


NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. olarak; çimento üretimi için gerekli yoğun enerji tüketiminin önüne geçmek amacı ile, tüm faaliyetlerimiz esnasında;

 • Enerji Politikasını uygulamayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi, dokümante ederek tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurmayı,

 • Enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeyi, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,

 • Ürün, ekipman ve hizmetlerin satın alınmasında enerji verimliliğine uygun seçimleri yapmayı ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,

 • Enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için bir sistem kurmayı ve verimliliği sağlamayı,

 • Enerji hedef ve amaçlarını belirlemeyi, periyodik olarak gözden geçirerek enerji performansını takip etmeyi,

 • Enerji verimliliğinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı, çalışanlarımıza eğitim vermeyi,

 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,

 • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uymayı, sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulamayı ve diğer yönetim sistemleri ile entegre etmeyi,

Taahhüt Ederiz...

Genel Müdür
Halim TEKKEŞİN

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. olarak;

 • İSG Politikasını uygulamayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurmayı,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri değerlendirmeyi ve riskleri en aza indirmeyi,

 • Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek amacıyla İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,

 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,

 • İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hedefleri belirlemeyi, periyodik olarak gözden geçirerek sürekliliğini sağlamayı,

 • Tüm çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG sorumluluğunun ve bilincinin gelişmesi için eğitimler düzenlemeyi ve gerekli kaynakları sağlamayı,

 • TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uymayı, sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulamayı ve diğer yönetim sistemleri ile entegre etmeyi,

Taahhüt Ederiz...

Genel Müdür
Halim TEKKEŞİN