Nuh-Ay Limited İştirakimizin Satışı

Genel Müdür Ataması
1 Ocak 2013
Nuh Ay Limited Satışı Ek Bilgi
31 Ocak 2013

17.01.2013 tarihinde duyurusunu yaptığımız Nuh-Ay Çimento Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisselerimizin satılma kararına ait satış işlemleri tamamlanmıştır.

Bu işlem ile 700.000 TL nominal değerli hisselerimizin tamamını Gökay İnşaat Madencilik Nak.Turz.San. Ve Tic.Ltd.Şti.’ne 19.391.900 TL (Ondokuzmilyonüçyüzdoksanbirbindokuzyüz TL) tutar ile satışı gerçekleşmiştir. Satıştan doğan kazancın % 75’i satışı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulacaktır.