Nuh Ay Limited Satışı Ek Bilgi

Nuh-Ay Limited İştirakimizin Satışı
17 Ocak 2013
Nuh Ay Limited Satışı Ek Bilgi
1 Şubat 2013

Nuh – Ay Çimento Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin hisse satış bedeli olan 19.391.900 TL (OndokuzmilyonüçyüzdoksanbirbindokuzyüzTL) Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2013 dönemlerinde dört eşit taksitte tahsil edilecektir.