Nuh Çimento Matra Projesi Kapsamında Ödüllendirildi

Nuh’un Bayileri Uzakdoğu’da
30 Nisan 2007
Kocaeli Üniversitesi Yanık Ünitesi Açıldı
8 Nisan 2009

Hollanda hükümeti’nin  Avrupa Birliği’ne  aday ülkelere teknik destek sağlama projesi (MATRA) kapsamında, Hollanda İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı  “Risk Değerlendirmesi” konusunda pilot sektör olarak seçtiği çimento sektöründe,  en iyi uygulamaya sahip çimento fabrikası olarak Nuh Çimento Sanayi A.Ş. seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 11 Temmuz 2007 tarihinde düzenlediği törenle, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi tarafından, Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Sn.Cengiz GÖÇER’e başarı plaketi takdim edildi.

Çimento sektörü, Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası öncülüğünde Türkiye’de bir ilke daha imza atarak, sektör olarak Eylül 2003 tarihi itibari ile OHSAS 18001 Yönetim Sistemini kurma kararı aldı. Çevre ve insan sağlığını korumak üzere faaliyetlerine yön veren çimento sektöründe başlatılan bu proje kapsamında, 26 çimento fabrikası ve öğütme tesisi, son derece ciddi ve sıkı bir denetim yapan BSI (İngiliz Standard Enstitüsü) tarafından belgelendirildi.
Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikasının öncülüğünde başlatılan projede, OHSAS 18001 standardı bir araç olarak kullanılıp, tüm çimento fabrikalarında iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli olarak iyileştirilmesi amaçlandı. Bu projenin en güzel yanı, sektörün el ele verip, birlikte kazanmak yaklaşımı ile, tüm tedarikçilerini de sistem kapsamına dahil ederek, bütün faaliyetlerinde İSG ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulmasını sağlamak için amaç birliği yapmış olmasıdır. Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası öncülüğünde, AB gereklerine göre yeniden düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatlarımız gereği yapılması gereken düzeltmelerle ilgili olarak yoğun bir eğitim ve denetim faaliyetleri yürütüldü. AB gereklerine göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda yenilen mevzuatımız, tüm faaliyetlerimizin önceden risk değerlendirmelerinin yapılmasını öngörmektedir. Sektör olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak çalışmaları planlayabilmek ve kaynak ayrılmasını sağlamak ve gerçekleştirmek için son derece önemli olan risk değerlendirme çalışmaları yoğun bir çalışma ile tamamlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Hollanda İş Teftiş Teşkilatı arasında ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de İş Teftiş Sisteminin ve Kalitesinin AB Gereklerine Göre Güçlendirilmesi (MATRA) Projesi” çerçevesinde, çimento sektörünü pilot sektör olarak tercih etmesi de sektörün insana ve çevreye verdiği önemin göstergesidir. Bu önemli ve anlamlı proje için, Hollanda ve Bakanlığın İş Teftiş Kurulu müfettişleri, 26/30 Mart 2007 tarihleri arasında çimento fabrikalarını ziyaret ettiler.  Ziyaretler esnasında, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, risk değerlendirme çalışmaları ve bu değerlendirmenin şirket bütçe ve aksiyon programları ile ilişkilendirilmesi incelendi.
Çimento sektöründen yaklaşık 20 çimento fabrikası incelenmiş olup, en iyi uygulamaya sahip kuruluş olarak tüm iş müfettişleri, oy birliği ile Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’yi seçtiler. 11 Temmuz 2007 tarihinde, Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen törende,  Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi tarafından Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Sn. Cengiz GÖÇER’e başarı plaketi verildi.
Nuh Çimento Sanayi A.Ş, vizyonu ve misyonu gereği, tüm faaliyetlerinde “Önce  İnsan Sağlığı ve Çevre” yaklaşımı ve kararlılığı ile, bu yoğun ve yorucu projede hiç tereddüt etmeden yer almış ve her zaman çalışma grubuna destek olmuştur. Özellikle Çimse İş Sendikası Hereke Şubesi, fabrika çalışanları ve tedarikçileri de projeye katkıda bulunmuşlardır.